ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.12.2010102/06/1/10Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000110191Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1.7548422608473955100
Акцiї розмiщенi в повному обсязi.Додаткових емiсiй цiнних паперiв товариство не здiйснювало.